Мэдээлэл > Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Мөстөл судлалын судалгаа

Шинэчлэгдсэн: 2024-07-22 21:22:12

Алтай Таван Богдын автомат станцын 3 хонгийн мэдээ 

Индекс Сар,өдөр,цаг Агаарын температур Чийг Салхины хурд Салхины чиглэл Агаарын даралт
109447 06/26/2019 8:00 1.1 92.2 3.0 135.2 663.8
109447 06/26/2019 14:00 0.4 91.3 3.9 357.6 664.5
109447 06/26/2019 20:00 1.8 87.1 5.3 132.2 664.3
109447 06/27/2019 8:00

0.9

92.9 4.4 160.6 663.1
109447 06/27/2019 14:00 4.0 84.8 0.9 162.6 663.5
109447 06/27/2019 20:00 3.1 84.1 5.4 358.2 663.2
109447 06/28/2019 8:00 2.6 60.9 3.4 354.8 663.0
109447 06/28/2019 14:00 5.4 59.3 3.6 336.6 663.5
109447 06/28/2019 20:00 6.8 59.3 5.9 278.8 663.5

 Үйлдсэн: Мөстөл судлалын өртөөний технологич инженер Н. Юра

Алтай Таван Богдын  Малчны уулын хормой дахь Автомат станц

Алтайн Таван Богдын 2017оны 6-р сарын 18-аас 8-р сарын 4-ны хүртлэх Потанины мөсөн голын хайлалт

Сар,өдөр  цаг минут шон Өдрийн хайлалт /см/ зөрүү /см/ цасны зузаан /см/ сарын нийт хайлалт /см/ солбилцол өндөр/м/ Хэмжилт хийсэн  Тайлбар мөсний гадарга дахь шонгийн өндөр /см/
VI.23 9 15 P1R 280       49 08 85.6   Юра,Сержума, Булганбаатар    
VII.03 14 2 P1R 339 59     87 56 27.9 2995    
VII.07 16 8 P1R 370 31         Юра,   Булганбаатар    
VII.17 12 5 P1R 438 68            
VII.22 11 44 P1R 464 26   184     сугарсан.  
VII.22 12 3 P1R 0 0         шинээр суулгасан шонгийн урт 540 см 0
VII.26 11 52 P1R 28 28            
VIII.01 13 36 P1R 66 38         Юра,   Булганбаатар    
нийт хайлалт /см/    ››››   250        
VI.23 9 15 P1C 477           Юра,Сержума,  Булганбаатар    
VII.03 14 12 P1C 540 63   63 49 08 31.5   сугарсан  
VII.09 17 35 P1C 0 0     87 56 21.9 2996 шинээр суулгасан шонгийн урт 540 см 0
VII.17 12 10 P1C 50 50         Юра,   Булганбаатар    
VII.22 12 18 P1C 78 28            
VII.26 11 59 P1C 105 27            
VIII.01 13 46 P1C 145 40         Юра,      Булганбаатар    
                       
нийт хайлалт /см/    ››››       208        
VI.23 9 57 P1L 129       49 08 66.1   Юра,Сержума,Булганбаатар    
VII.03 14 20 P1L 180 51     87 56 41.0 2994    
VII.07 16 21 P1L 210 30         Юра, Булганбаатар нохойн зээх хугалсан, урьдын үлдэгдэл 210см байсан  
VII.17 12 19 P1L 257 47              
VII.22 12 24 P1L 283 26            
VII.26 12 4 P1L 312 29            
VIII.01 13 48 P1L 353 41            
нийт хайлалт /см/    ››››   224        
VI.23 8 20 P2L 480           Юра,Сержума, Булганбаатар сугарсан  
VI.24 15 55 P2L 49 49     49 80 53.4   чулуу таарсан тул 157см-ээр суулгав. 49
VII.03 13 17 P2L 91 42     87 56 50.7 3029    
VII.07 12 57 P2L 117 26         Юра, Булганбаатар    
VII.17 9 52 P2L 182 65   182     сугарах дөхсөн  
VII.20 13 50 P2L 0 0         шинээр суулгав 0
VII.22 11 3 P2L 10 10            
VII.26 9 46 P2L 37 27            
VIII.01 12 55 P2L 76 39   76        
нийт хайлалт /см/    ››››   258        
VI.23 8 56 P2R 388           Юра,Сержума,   Булганбаатар    
VI.26 12 12 P2R 397 9            
VII.03 13 45 P2R 430 33   42     Юра,Булганбаатар сугарсан  
VII.07 13 53 P2R 0 0     49 80 33.8   шинээр суулгав 0
VII.17 10 30 P2R 59 59     87 55 33.3 3061    
VII.22 11 31 P2R 79 20            
VII.26 10 15 P2R 98 19            
VIII.01 13 36 P2R 127 29   127        
нийт хайлалт /см/    ››››   169        
VI.21 13 10 P3L 235       49 09 15.6   Юра,Сержума, Булганбаатар    
VII.03 9 55 P3L 286 51     87 55 07.6 3115    
VII.10 13 11 P3L 326 40         Юра,  Булганбаатар    
VII.14 15 21 P3L 338 12            
VII.19 12 30 P3L 355 17            
VII.26 11 8 P3L 380 25            
VII.31 13 54 P3L 410 30            
нийт хайлалт /см/    ››››   175        
VI.21 12 57 P3C 250       49 09 03.8   Юра,Сержума,  Булганбаатар    
VII.03 9 32 P3C 300 50     87 55 01.0 -    
VII.10 12 50 P3C 347 47         Юра,    Булганбаатар    
VII.14 15 10 P3C 362 15            
VII.19 12 20 P3C 382 20            
VII.26 11 0 P3C 420 38   170     суграх дөхсөн  
VII.28 11 25 P3C 0 0         шинээр суулгав,шонгийн урт 450 см 0
VII.31 13 41 P3C 16 16   16        
нийт хайлалт /см/    ››››   186        
VI.21 12 37 P3R 334           Юра,Сержума,   Булганбаатар    
VII.03 9 18 P3R 386 52            
VII.10 12 28 P3R 430 44   96     Юра,Булганбаатар сугарсан  
VII.14 14 50 P3R 3 3         шинээр суулгав,шонгийн урт 450см 3
VII.19 12 10 P3R 26 23     49 08 88.2      
VII.26 10 48 P3R 58 32     87 54 84.0 -    
VII.31 13 20 P3R 83 25   83        
нийт хайлалт /см/    ››››   179        
VI.21 11 53 P4L 105           Юра,Сержума, Булганбаатар    
VI.24 11 2 P4L 121 16            
VII.3 8 20 P4L 162 41         Юра, Булганбаатар    
VII.10 11 38 P4L 202 40            
VII.14 13 47 P4L 225 23            
VII.19 11 36 P4L 240 15            
VII.26 10 0 P4L 277 37            
VII.31 11 50 P4L 302 25            
нийт хайлалт /см/    ››››   197        
VI.21 12 3 P4C 106           Юра,Сержума, Булганбаатар    
VI.24 10 53 P4C 116 10    
             
Таван богдын  2019 оны 3 хонгийн автомат станцын мэдээ
Индекс Сар,өдөр Агаарын температур Чийг Салхины хурд Салхины чиглэл

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Мөстөл судлалын судалгаа 2017-05-11 2024-07-22 2859
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 1 2016-11-08 2024-07-21 1451
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 2 2016-11-08 2024-07-21 1375