Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өлгий

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Ногооннуур

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Баяннуур

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Ялалт

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дэлүүн

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дөчинжил

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Буянт

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Сагсай

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Толбо

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Улаанхус

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Цэнгэл

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Даян

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах