Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өлгий

Ням

2020-07-12
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн аадар
8м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн аадар
8м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн аадар
8м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
хасах

Ногооннуур

Ням

2020-07-12
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баяннуур

Ням

2020-07-12
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ялалт

Ням

2020-07-12
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Дэлүүн

Ням

2020-07-12
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах

Дөчинжил

Ням

2020-07-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Буянт

Ням

2020-07-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Сагсай

Ням

2020-07-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Толбо

Ням

2020-07-12
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Улаанхус

Ням

2020-07-12
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цэнгэл

Ням

2020-07-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Даян

Ням

2020-07-12
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Даваа

2020-07-13
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-07-14
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Лхагва

2020-07-15
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-07-16
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
хасах