Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өлгий

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
хасах

Ногооннуур

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Баяннуур

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Ялалт

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
3 37
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Дэлүүн

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
5 41
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Дөчинжил

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
5 41
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Буянт

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
4 39
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Сагсай

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
5 41
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Толбо

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
4 39
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Улаанхус

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Цэнгэл

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
5 41
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Даян

Мягмар

2019-08-20
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2019-08-21
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
4 39
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
1 33
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах