Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
14м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
16м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
20м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
1 33
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
14м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
15м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Ням

2021-04-18
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Ням

2021-04-18
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Ням

2021-04-18
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Ням

2021-04-18
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
1 33
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Ням

2021-04-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-04-19
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
13м/с

Мягмар

2021-04-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
17м/с

Лхагва

2021-04-21
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
хасах