Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Ням

2022-05-29
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
15м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Ням

2022-05-29
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Ням

2022-05-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Ням

2022-05-29
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
13м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Ням

2022-05-29
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Ням

2022-05-29
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Ням

2022-05-29
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Ням

2022-05-29
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Ням

2022-05-29
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Ням

2022-05-29
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Ням

2022-05-29
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Ням

2022-05-29
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-05-30
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Мягмар

2022-05-31
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2022-06-01
Шөнө
4 39
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Пүрэв

2022-06-02
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах