Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
14м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
16м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Баасан

2021-10-29
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Бямба

2021-10-30
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлэрхэг
3м/с

Ням

2021-10-31
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Даваа

2021-11-01
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Мягмар

2021-11-02
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах