Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн аадар
8м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Мягмар

2024-07-23
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн аадар
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-07-24
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-07-25
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2024-07-26
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн аадар
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2024-07-27
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах