Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Бага зэргийн аадар
7м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
7м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн аадар
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Пүрэв

2023-06-08
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2023-06-09
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2023-06-10
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2023-06-11
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2023-06-12
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бороо
5м/с
хасах