Урьдчилсан мэдээ > Улиралын төлөв

Улиралын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2020-07-12 10:12:43

ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ТӨЛӨВ

2020 оны V-IX сарын цаг агаарын мэдээ

 

Тавдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар аймгийн ихэнх хэсгээр 40C хүйтнээс 80C дулаан, бусад хэсгээр 8-140C дулаан байдаг бол энэ сарын агаарын температур аймгийн хэмжээнд олон жилийн дунджийн орчим байх төлөвтэй байна.

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 10-20 мм хүртэл хур тунадас ордог бол энэ сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аас бага орох төлөвтэй байна.

Зургадугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар аймгийн ихэнх хэсгээр 0-120C, бусад хэсгээр 12-180C дулаан байдаг бол энэ сарын агаарын температур аймгийн нийт нутгаар ОЖД-аас 1.5-2.00C-аар дулаан байх төлөвтэй байна.

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар нутгийн өмнөд хэсгээр 8-30 мм, бусад хэсгээр 30-50 мм хүртэл хур тунадас ордог байсан бол тус сарын нийлбэр хур тунадас аймгийн хэмжээнд ОЖД-аас бага орох төлөвтэй байна.

Долдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар аймгийн ихэнх хэсгээр 2-160C, бусад хэсгээр 6-220C дулаан байдаг бол тус сарын агаарын температур аймгийн нийт нутгаар ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Сарын нийлбэр хур тунадасны хэмжээ олон жилийн дунджаар 40-80 мм хүртэл бороо ордог байсан бол тус сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-ийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна.

Наймдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар аймгийн ихэнх хэсгээр 0-120C, бусад хэсгээр 12-180C дулаан байдаг бол тус сарын агаарын температур ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар нутгийн ихэнх хэсгээр 10-40 мм, бусад хэсгээр 40-70 мм ордог байсан бол тус сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-ийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна.

Есдүгээр сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар нутгийн ихэнх хэсгээр 40C хүйтнээс 60C дулаан, бусад хэсгээр 6-140C дулаан байдаг байсан бол тус сарын агаарын температур аймгийн хэмжээнд ОЖД-аас 1.5-2.00C-аар дулаан байх төлөвтэй байна.

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар нутгийн ихэнх хэсгээр 4-15 мм, бусад хэсгээр 5-30 мм хур тунадас ордог байсан бол тус сарын нийлбэр хур тунадас аймгийн хэмжээнд ОЖД-ийн орчим орох төлөвтэй байна.