> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

Цаг уурын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-11-19 20:59:43

2019 оны 9 дүгээр сарын тойм

Агаарын дундаж температур: 9 сарын агаарын дундаж температур 9,0...13,6 градус дулаан бөгөөд олон жилийн дундажтай харьцуулвал 2,1 градусаар дулаан гарсан байна.Нутгийн хойд, зүүн , төвийн хэсгүүдээр дунджаас их бусад нутгаар дунджийн орчим байна.

1-р зураг/ Агаарын дундаж температур/

Агаарын хамгийн их температур: Агаарын үнэмлэхүй их температур  28,2 градусаар Баяннуур сумд гарсан ба 30-аас дулаан өдрийн тоо 0 байна. Агаарын хамгийн бага температур -5,4 градус хүйтэн температур  Даян харуулд харагдаж байна. Бусад нутгаар 1 градус дулаанаас 3,8 градус хүйтэн байгаа нь харагдаж байна.

2-р зураг/ Агаарын  үнэмлэхүй их температур/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-р зураг Агаарын  үнэмлэхүй бага температур

Хөрсний дундаж температур: Хөрсний дундаж температур 7...16  градусын  орчим байна.Хөрсний үнэмлэхүй их температур 52  градус зүүн өмөнд хэсэг болох  Дэлүүн өртөөнд харагдаж байна.  Бусад нутгаар 42...50 гардус дулаан гарсан байна.

 

6-р зураг Хөрсний үнэмлэхүй бага температур

Хөрсний үнэмлэхүй бага температур  Алтай сумд -8  градус хүйтэн байжээ. Бусад нутгаар  1...6 градус хүйтэн гарсан байна.

Хур тунадасны хувьд: 9 дүгээр сард нийт нутгаар тунадас  нэгдүгээр ба гуравдугаар 10 хоногт   0,7...39,2 мм хэмжээний нийлбэр тунадас орсон  байна. Баруун ба баруун өмнөд ,  зүүн өмнөд хэсгүүдээр тунадас ахиу орсон байна.Нутгийн хойд ба зүүн хэсгүүдээр тунадас бага хэмжээтэй орсон. . Хамгийн их тунадас Алтай сумд 21,5 мм хэмжээтэй орсон бол, хамгийн бага Ногооннуур сумд 0,3 мм хэмжээтэй байна.Доорх зурагнаас харагдаж байна.  

7-р зураг Нийлбэр тунадас/мм/

Энэ сарын олон жилийн дундаж нийлбэр 6,2 мм ба 2019 оны 9 дүгээр сартай харьцуулахад 8,7мм-ээр ахиу тунадас орсон байна.

8-р зураг Хамгийн их тунадас/мм/

Чийгийн горим: Энэ сард нийт нутгаар чийгийн дундаж хэмжээ 42%-тай байна. Хамгийн их чийг Даян багт 62%-тай, хамгийн бага нь Улаанхс сумд 37%-тай гарсан байна.

30%-аас бага чийгтэй өдрийн  тоо 188 удаа ба, 80%-аас их чийгтэй өдрийн тоо 69 удаа тохиолдсон байна.

Салхины горим:Салхины дундаж хурд 2,3 м/с –тай байна. Хамгийн их салхи Ногооннуурт 23 м/с хүртэл ширүүссэн бөгөөд Өлгий хот, Буянт сумд 17-19 м/с , бусад нутгаар 12-14 м/с хүрч салхилсан байна.

Сарын тойм бичсэн:

                                              ЦУУА-ын ерөнхий технологич инженер А.Базар