> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

Цаг уурын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-10-01 16:46:49

2020  оны 7 дугаар сарын  уур амьсгалын тойм

Агаарын дундаж Олон жилийн дунджаар (1981-2010 оны дунджаар)  7 дугаар  сарын агаарын дундаж температур (1981-2010 оны дунджаар)   14,8°С -аас 20°С  байдаг байна.  

    2020 оны 7 дугаар сарын агаарын дундаж температур 2019 оноос -0.3°С-аар хүйтэн, ОЖД-аас 1,1°С-аар хүйтэн сар болж  өнгөрлөө. (график 1)

Агаарын дундаж температурын явц ( график 1)

Агаарын хамгийн их температур нь Баяннуур нутгаар 29,4°С дулаан , хамгийн бага температур Даянд 1,3°С дулаан гарсан байна. (Зураг 1,2)

Агаарын үнэмлэхүй их температур °С        Агаарын үнэмлэхүй бага температур°С

7 дугаар сард 30°С-аас халуун өдөр  ажиглагдаагүй.

Хөрсний дундаж температур 20°С дулаан гарсан байна. Хөрсний хамгийн их температур  Дөчин жил нутгаар 60°С дулаан , хамгийн бага температур  Даян нутгаар -3°С-аар хүйтэн байв.   (Зураг 3) 

Хур тунадас: Манай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 763,9 мм нийлбэр буюу дунджаар 63,7 мм хэмжээний тунадас орсон. Хамгийн их тунадас Баяннуур нутгаар 23,8 мм , хамгийн бага нь Цэнгэлд 8,6 мм, бусад нутгаар 10,6-22,4 мм хэмжээний тунадас орсон байна.

Олон жилийн нийлбэр  дундажтай харьцуулвал 35,7 мм, харин 2019 онтой харьцуулвал 9,8 мм –ээр  ахиу тунадас орсон байна. (график 2) 

(график 2) 

(зураг 4) 

Салхины горим: 2020 оны салхины дундаж хурд 2,1 м/с хурдтай байсан ба 2019 оны дундаж хурдтай харьцуулвал 0,2 м/с-ээр бага гарсан. Ногооннуур ,Өлгий, Дөчин жил нутгаар 18-22м/с –ийн хурдтай салхилсан бөгөөд бусад нутгаар 8-14 м/с байв. Өмнөх оны 7 сартай харьцуулвал энэ сард бага салхи ихтэй байв.

Салхины дундаж болон хамгийн их хурд (график 3,4) 

Чийгийн горим:Өмнөх оны чийгтэй харьцуулахад 0,3%-иар өссөн байна. 2020 оны хамгийн их чийг нь Даянд 70%-тай гарсан байна.

30-аас бага чийгтэй тоо 91 удаа 80 их чийгийн тоо 141 удаа тохиолдсон байна.

Тойм бичсэн: ЦУУА-ын тех.инженер А.Базар