Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өлгий (Баян-Өлгий - Өлгий хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.11.15 8 0.015 0.002 -
2019.11.15 14 0.008 0.002 -
2019.11.15 20 0.022 0.005 -
2019.11.18 8 0.014 0.005 -
2019.11.18 14 0.011 0.003 -
2019.11.18 20 0.026 0.013 -
2019.11.19 8 0.011 0.006 -
2019.11.19 14 0.009 0.004 -
2019.11.19 20 0.024 0.01 -
2019.11.20 8 0.011 0.004 -
2019.11.20 14 0.004 0.001 -
2019.11.20 20 0.011 0.005 -
2019.11.21 8 0.002 0.001 -
2019.11.21 14 0.017 0.003 -
2019.11.21 20 0.01 0.006 -
2019.11.22 8 0.014 0.008 -