Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өлгий (Баян-Өлгий - Өлгий хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.7 8 0.015 0.002 -
2019.10.7 14 0.002 0.001 -
2019.10.7 20 0.029 0.002 -
2019.10.8 8 0.013 0.003 -
2019.10.8 14 0.002 0.001 -
2019.10.8 20 0.013 0.005 -
2019.10.9 8 0.006 0.005 -
2019.10.9 14 0.002 0.001 -
2019.10.9 20 0.015 0.004 -
2019.10.10 8 0.008 0.003 -
2019.10.10 14 0.004 0.001 -
2019.10.10 20 0.018 0.006 -
2019.10.11 8 0.009 0.002 -
2019.10.11 14 0.004 0.002 -
2019.10.11 20 0.02 0.01 -
2019.10.14 8 0.013 0.003 -