Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өлгий (Баян-Өлгий - Өлгий хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.019 0.004 -
2019.12.26 14 0.011 0.004 -
2019.12.26 20 0.055 0.025 -
2019.12.27 8 0.019 0.003 -
2019.12.27 14 0.019 0.005 -
2019.12.27 20 0.05 0.026 -
2019.12.27 20 0.05 0.026 -
2019.12.30 8 0.02 0.003 -
2019.12.30 14 0.014 0.005 -
2019.12.30 20 0.088 0.046 -
2019.12.31 8 0.03 0.015 -
2019.12.31 14 0.089 0.099 -
2019.12.31 20 0.153 0.101 -