Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Өлгий (Баян-Өлгий - Өлгий хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.9.17 8 0.015 0.002 -
2019.9.17 20 0.009 0.002 -
2019.9.18 8 0.011 0.001 -
2019.9.18 20 0.054 0.001 -
2019.9.19 8 0.021 0.002 -
2019.9.19 20 0.041 0.002 -
2019.9.20 8 0.015 0.002 -
2019.9.20 20 0.021 - -
2019.9.23 8 0.028 0.001 -
2019.9.23 20 0.018 0.002 -
2019.9.24 8 0.015 - -