Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Агаарын чанар 7 хоногийн тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-28 16:02:55

Өлгий хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2022 оны 04 дугаар сарын 08-нээс 04 р сарын 14-ны өдөр/

Өлгий хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/-ийн РМ 2.5, РМ10-ийн агууламжийг тодорхойллоо. Бохирдуулах бодис /SO2, NO2/-ийн сорьцыг тухайн өдрийн орон нутгийн цагаар  өглөөний 08, өдрийн 13, оройн 19 цагуудад авч шинжилгээ хийж, РМ 2.5-ийн үзүүлэлтийг 24 цагаар авч байна

Өлгий хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанар,

2022 оны 04дүгаар сарын 08 нээс 2022 оны 04-р сарын 14ны өдөр

/2020 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

 

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

7 хоногийн дундаж агууламж

20 минутийн дунджийн хамгийн их агууламж

тайлбар

Хүлцэх агууламж

2020 он

2022 он

2020 он

2022 он

 

1

Хүхэрлэг хий  (SO2)

450 мкг/м3

5мкг/м3

1мкг/м3

 15мкг/м3

2мкг/м3

 

4,0 мкг/м3 –аар бага

2

Азотын давхар исэл (NO2)

200 мкг/м3

11мкг/м3

5/м3

25мкг/м3

11мкг/м3

 

6.0 мкг/м3 –аар бага

3

PM 2.5 тоосонцор

50 мкг/м3

/24 цагийн дундаж/

-

 

27 мкг/м3

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж

PM 2.5 тоосонцор нь 7 хоногийн дундажаар хүлцэх агууламжаас даваагүй

-

34 мкг/м3

 

Өлгий хотын өнгөрсөн 7 хоногийн цаг агаар,

2022 оны 04 дугаар сарын 08-наас 2022 оны 04-р сарын 14-ний өдөр

/2021 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

Цаг агаарын үзүүлэлт

2020он

2022 он

Тайлбар

1

Дундаж температур, оС

6.3оС

1.4 0С

4.9оС-аар хүйтэн

2

Салхины дундаж хурд, м/с

4.6 м/с

           6,9           м/с

7 хоногийн дундажаар 2.3-ээр их /04.08нд хамгийн их нь 20м/с хүртэл  салхилсан/

3

Хур тунадасны хэмжээ, мм

 мм

             мм

 мм