Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

агаарын чанарын 7хоногийн тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-28 13:37:10

Өлгий хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2022 оны 04 дугаар сарын 22aaс 04 р сарын 28-ны өдөр/

 

Өлгий хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/-ийн РМ 2.5, РМ10-ийн агууламжийг тодорхойллоо. Бохирдуулах бодис /SO2, NO2/-ийн сорьцыг тухайн өдрийн орон нутгийн цагаар  өглөөний 08, өдрийн 13, оройн 19 цагуудад авч шинжилгээ хийж, РМ 2.5-ийн үзүүлэлтийг 24 цагаар авч байна.

Өлгий хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанар,

2022 оны 04дүгаар сарын 22нaaс 2022 оны 04-р сарын 28ны өдөр

/2020 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

 

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

7 хоногийн дундаж агууламж

20 минутийн дунджийн хамгийн их агууламж

тайлбар

Хүлцэх агууламж

2020 он

2022 он

2020 он

2022 он

 

1

Хүхэрлэг хий  (SO2)

450 мкг/м3

1мкг/м3

2мкг/м3

3 мкг/м3

3мкг/м3

 

1.0 мкг/м3 –аар их

2

Азотын давхар исэл (NO2)

200 мкг/м3

8мкг/м3

6мкг/м3

16мкг/м3

19мкг/м3

 

3.0 мкг/м3 –аар бага

3

PM 2.5 тоосонцор

50 мкг/м3

/24 цагийн дундаж/

-

 

26 мкг/м3

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж

PM 2.5 тоосонцор нь 7 хоногийн дундажаар хүлцэх агууламжаас даваагүй

-

34 мкг/м3

 

Өлгий хотын өнгөрсөн 7 хоногийн цаг агаар,

2022 оны 04 дугаар сарын 22-наас 2022 оны 04-р сарын 28-ний өдөр

/2020 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

 

Цаг агаарын үзүүлэлт

2020он

2022 он

Тайлбар

1

Дундаж температур, оС

13оС

3.0 0С

10.0оС-аар хүйтэн

2

Салхины дундаж хурд, м/с

5.0 м/с

           4.0м/с

7 хоногийн дундажаар 1.0-ээр бага /04.25нд хамгийн их нь 27м/с хүртэл  салхилсан/

3

Хур тунадасны хэмжээ, мм

0.0 мм

             0.0мм

0.0 мм-ээр бага